Ph.D, MD Tran Hoang Ngoc Anh

Ph.D, MD Tran Hoang Ngoc Anh

Ph.D, MD Tran Hoang Ngoc Anh

Languages spoken: English, Vietnamese

About

Dr. Anh Tran was a Lecturer and Deputy of Neurosurgery department, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh city, Deputy of Neurosurgery department, Nhan Dan Gia Dinh hospital.

Dr. Anh Tran has been trained from the Residency Doctor program that is formed from professional training locally and overseas with advanced technologies in countries such as France, Taiwan, Singapore, Thai Lan, etc. With more than 20 years of experience in Neurosurgery, Dr. Anh Tran has been working at Cho Ray hospital, Medical University hospital, Gia Dinh hospital and FV hospital who is the leading in medical treatment nationwide before joining the Vinmec healthcare system.

Roles

Head of Neurosurgery department

Specialties

  • Others

Workplace


  • Trần Hoàng Ngọc Anh & cs (2006): “Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật dị dạng Chiari loại I bằng phẫu thuật giải ép chẩm cổ”. Y học TP. Hồ Chí Minh, tập 10 phụ bản số 1, tr. 126-131
  • Trần Hoàng Ngọc Anh & cs (2011): “Đánh giá kết quả vi phẫu thuật u não tại BV Nhân Dân Gia Định TP. HCM”. Y học TP. HCM, tập 15, phụ bản số 4, tr 181-185
  • Trần Hoàng Ngọc Anh & cs (2011): “Đánh giá bước đầu kết quả vi phẫu thuật điều trị túi phình mạch máu não tại BV Nhân Dân Gia Định”. Y học TP. HCM, tập 15, phụ bản số 4, tr 186-192
  • Trần Hoàng Ngọc Anh (2012), “Co giật nửa mặt kết quả điều trị bằng vi phẫu thuật giải ép vi mạch tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định”, Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh phụ bản của tập 16, số 4, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, tr.196-201
  • Trần Hoàng Ngọc Anh (2013), “Khảo sát mối tương quan giữa mạch máu và thần kinh trên cộng hưởng từ trong bệnh lý co giật nửa mặt và đau thần kinh V nguyên phát”, Tạp chí Y học thực hành số 891+892, Bộ Y tế xuất bản, tr. 322-325
  • Trần Hoàng Ngọc Anh (2013), “Co giật nửa mặt kết quả điều trị bằng vi phẫu thuật giải ép vi mạch tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định”, Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh, tập 17 số 6, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, tr. 203-208
  • Trần Hoàng Ngọc Anh (2014), “Phẫu thuật giải ép vi mạch trong điều trị co giật nửa mặt: Kết quả 60 trường hợp phẫu thuật tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định”, Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh, tập 18 số 6, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, tr. 328-334
  • Trần Hoàng Ngọc Anh (2016), “Hiệu quả của vi phẫu thuật u não hố sau tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định”, Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh, tập 20 số 6, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, tr. 148-152
  • Trần Hoàng Ngọc Anh (2018), “Hiệu quả của phẫu thuật nội soi tuyến yên qua xoang bướm”, Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh, tập 22 số 6, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, tr. 94-99